Trencadís Difusió és una empresa dedicada a la gestió i difusió del patrimoni històric i cultural gestionada per Mónica Barahona i Ester Arroyes, amb funcions diferents però complementàries que abasten les funcions administratives i les tècniques. Des de la seva creació ha participat en la gestió, elaboració i execució de nombroses visites, tallers i itineraris relacionats amb el patrimoni, la història i la cultura.

325fd80

Mónica Barahona
monica@trencadisdifusio.cat
Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Difusió del Coneixement per la Universitat Autònoma de Barcelona, i Postgrau en Edició d’Accions Formatives per l’Institut IL3 de la Universitat de Barcelona.
Amb experiència en la gestió, administració, difusió i didàctica del patrimoni.

ester-2

Ester Arroyes Moreno
ester@trencadisdifusio.cat
Llicenciada en Dret per la UNED.
Amb experiència en gestió i administració.

Com a empresa, la missió general que perseguim es divideix en diversos àmbits d’actuació:

• Gestió i tasques de recepció, administració i atenció al públic (telefònica, presencial, o informàtica).
• Investigació i recerca històric – artística i cultural.
• Suport tècnic i assessorament en la creació de nous projectes històrics, artístics i patrimonials.
• Dinamització i difusió del patrimoni arquitectònic, artístic i cultural mitjançant la realització d’itineraris, tallers, visites didàctiques, conferències, …

La visió de Trencadís Difusió es centra en:

• Reivindicar el patrimoni històric, artístic i cultural.
• Acostar el coneixement històric, artístic i cultural al públic general, a través d’itineraris, visites, tallers, conferències, … tot tenint en compte els seus interessos, les seves particularitats i especificitats.
• Complir amb els requisits de qualitat establerts en el segell de qualitat turística sostenible BIOSPHERE.
• Ampliar el seu àmbit d’actuació geogràfic.

Els valors de Trencadís Difusió són:

• Rigor en la investigació del patrimoni històric, artístic i cultural.
• Responsabilitat en l’elaboració i gestió de les visites guiades.
• Adaptació dels projectes als àmbits d’actuació corresponents.
• Proximitat en el tracte amb el visitant.
• Comunicació constant amb el client per assegurar la consecució dels objectius.

La direcció de Trencadís S.C.P. aposta per la gestió sostenible com a valor central de la nostra activitat. És el nostre compromís afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques. Per aquest motiu establim, en la gestió de la nostra activitat turística, el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, buscant així tant la satisfacció dels visitants com de la comunitat local. En el marc d’aquest compromís disposem d’una política de turisme responsable Biosphere, i portem a terme tot un seguit de bones pràctiques.